Hizmet Detay

ÇED RAPORU

ÇED RAPORU

ÇED RAPORU

ÇED RAPORU

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamında

  • Ek-1 de yer alan faaliyetler için “ÇED Olumlu Belgesi” alınmalıdır.
  • Ek-2 de yer alan faaliyetler için “ÇED Gerekli Değildir Belgesi” alınmalıdır.
  • Her ikisinde de yer almıyorsa muaf tesis olarak kabul edilir ve Muafiyet yazısı alınmalıdır.