Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Hazırlama

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Hazırlama

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Hazırlama

Adana ÇED, Adana ÇED raporu firmaları, Adana Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Hazırlanarak e-çed üzerinden başvuru yapılır. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeği doğrultusunda tesis ve faaliyetler planlama aşamasında ve kurulduktan sonraki dönemde kapasite artışı ya da yer değiştirme genişletme durumunda ÇED kararı almak durumundadır. ÇED kararı da Çevre Danışmanlık-ÇED Hizmeti sunan firmalarca yapılan başvuru neticesinde İl müdürlükleri ya da bakanlıkça alınmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği 

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği Çevre Mevzuatının temel yapı taşlarından birisidir denilse çok da haksızlık edilmiş sayılmamalıdır. İlk ÇED Yönetmeliği 07.02.1993 tarihinde yayımlanmıştır. O dönemden bu döneme kadarki geçen sürede 9 defa tekrar yayımlanmış ve belli aralıklarla da değişikliğe uğramıştır. Bu kadar değişikliğe uğramasının sebebi sanayi alanındaki teknolojik gelişmeler ve günden güne değişen çevresel olayların etkisidir. ÇED yönetmeliği ilk yayımlandığı günden itibaren bize alında tek bir şeyden bahsetmektedir. Çevresel etki değerlendirmenizi planlama aşamasında yapın ve bunu çevre yetkili kuruma (çevre il müdürlüğü, çevre bakanlığı) sunun. Yetkili kurum incelemesinden sonra uygun bulunursa faaliyetinize başlayın. Geneli itibariyle bilinmesi gereken husus budur. Bunun haricinde ÇED yönetmeliğinde Ek-1 ve Ek-2 listesindeki faaliyetlerden birinde yer alınması durumunda zaten yetkilendirilmiş bir ÇED yeterliliği olan bir firmadan destek alınması zorunludur. Adana ÇED Raporu hazırlama hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Adana ÇED, Çevresel ETki Değerlendirme, ÇED Raporu Hazırlama, Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama, Adana PTD, Adana ÇED, Adana Proje Öncesi İzin, Adana Çevre İl Müdürlüğü, OSB ÇED, Adana OSB ÇED Dosyası, Adana ÇED Gerekli Değildir, Adana ÇED Kapsam Dışı, Adana Çevresel Etki Değerlendirme Muaf Yazısı, Adana Yatırım Teşvik ÇED Kararı, ÇED Olumlu Kararı, Adana ÇED Olumlu Kararı, Adana ÇED Muafiyet Belgesi, Adana ÇED Belgesi Firması, Adana Çevre Danışmanlık Firması, Adana Desam Çevre, Desam Çevre, Desam Çevre Ltd. Şti., Adana ÇED yer Görme, Maden ÇED İzni, Madencilik Çed İzni, Çed gereklidir kararı, Çed muaf kararı, Çed muafiyet başvurusu adana, Çevre izin muafiyet başvurusu adana, adana serbest bölge çed karaı, çevresel etki değerlendirme gerekli değil kararı, yeni çed yönetmeliği, yeni çevresel etki değerlendirme yönetmeliği, adana çevresel etki değerlendirme yönetmeliği, osmaniye çed kararı, mersin çed kararı, atık geri kazanım çed kararı, atık geri dönüşüm çed kararı, işyeri açma tuhsatı çed kararı, Adana ÇED Belgesi, Adana Geri Dönüşüm Belgesi, Adana ÇED Geri Dönüşüm Belgesi, Adana ÇED yönetmeliği kararı, ÇED Ek-1 tesisleri, Çed Ek-2 tesisleri, ÇED muaf tesisler, ÇED Belgesi Almış firmalar, ÇED kapasite artışı, ÇED yer değiştirme, ÇED kararının güncellenmesi