ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Atıkların Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında

  • Tesisler oluşan atıklarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ilgili atık kodu için lisans almış firmalara göndermekle yükümlüdür.

  • Atık oluşturan tesisler Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ile yükümlüdürler. (Endüstriyel Atık Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıklarınızın oluşumundan bertarafına kadar olan sürecin değerlendirilmesidir. Bir önceki yılın atık miktarları, gelecek üç yıl içinde oluşabilecek atıkların tahmini değerleri ve atık yönetimine ait verilerin bütünüdür.)